top of page

החלפות, החזרות וביטול עסקה

7.     מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:

7.1.      בקשה להחזר, שינוי או ביטול הזמנה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 

7.2.      החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

7.3.      ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

7.4.      אם ההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר. 

7.5.      החזר, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

7.6.      במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר, יחולו ההוראות הבאות:

7.6.1.      הלקוח ישיב את המוצר לאתר (על חשבונו) כאשר הוא סגור באריזתו המקורית;

7.6.2.      לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;

7.6.3.      המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

7.6.4.      העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

7.6.5.      יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). 

7.7.      במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מבית הלקוח תחול על האתר אך האתר רשאי לדרוש מהלקוח שישלח את המוצר הפגום אליו באמצעות הדואר (על חשבון האתר) והאתר ידאג לתיקון או להחלפת המוצר. 

7.8.      מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. אם לאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת. 

7.9.      האמור בסעיף 7 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.


טופס החזרה/ביטול עסקה

השליחה בוצעה

שימו לב! טופס זה אינו מאשר את ביטול העסקה אלא מאפשר לנו לוודא ולהכיר את פרטי המקרה וליצור אתכם קשר להמשך תהליך וטיפול בבקשתכם

bottom of page